Svensk Hantverkskontroll – både för hantverkare och konsument

"Svensk Hantverkskontroll är en tjänst både för hantverkare och konsument.

Svensk Hantverkskontroll’s målsättning är att stärka förtroendet och höja kompetensen för företag verksamma inom bygg och anläggningsbranschen.

Du ska även som köpare av hantverkstjänster känna dig trygg i din upphandling av hantverkare.

Detta gör vi genom att SÄK-certifiera företag med en kvalitetsstämpel."

 

Läs mer på www.skroll.se