Måhlstrands kök på Södermalm

Material: 18mm MDF med thinnerlack som ytskikt

Färg: Vit

Spårfräsning: London

Vad vi gjort i köket: Vi har monterat ett "luckbyte plus" med lådsystem, bänkar, golv och kakel.

Foto: Johan Jäderström

 

<---Tillbaks till föregående sida