Lindahls kök i Rönninge

Material: 18mm MDF med thinnerlack som ytskikt

Färg: Vit

Spårfräsning: Carat

Vad vi gjort i köket: Vi har monterat ett "luckbyte plus" med lådsystem, nya bänkar och kakel.

Våra sammarbetspartner inom VVS har varit inblandade.

Foto: Johan Jäderström

 

<---Tillbaks till föregående sida